MOL Group a Parkovací Řešení Yedem Garage
MOL

Úvod

MOL Group, nadnárodní energetická společnost, působí ve více než 30 zemích a zaměstnává tisíce lidí po celém světě. Jejich pražská kancelář výrazně rostla a nyní zde pracuje asi 300 zaměstnanců. S touto expanzí společnost čelila třem hlavním výzvám:

 1. Omezený počet parkovacích míst pro jejich zaměstnance. S pouze 33 místy a zhruba 300 zaměstnanci bylo přibližně 9 zaměstnanců na jedno parkovací místo. Toto vytvořilo nerovnováhu, která způsobovala stres a nespokojenost mezi zaměstnanci a zároveň omezila potenciální růst společnosti.
 2. Neefektivní systém pro správu dostupných parkovacích míst. Bez spravedlivého alokačního systému nemohli zaměstnanci správně plánovat svou cestu do práce. S předpokládaným průměrem 200 zaměstnanců, kteří do práce dojíždějí autem každý den, vedl nedostatek systematického parkovacího řešení k tomu, že by zhruba 83% zaměstnanců dojíždějících autem mohlo být na jakýkoliv den bez parkovacího místa.
 3. Rostoucí náklady na parkovací místa. Například s přihlédnutím k průměrnému měsíčnímu nákladu na parkovací místo v Praze ve výši 2 000 korun by náklady na poskytnutí parkování pro všechny zaměstnance dojíždějící autem dosáhly ohromující částky 400 000 korun měsíčně. Toto bylo pro společnost finančně neudržitelné, což donutilo MOL Group hledat nákladovější řešení.

Aby se vypořádala s těmito výzvami, MOL Group se spojil s Yedem Garage, aplikací pro rezervaci parkovacích míst, aby řešila nedostatek parkovacích míst.

Řešení

Aplikace nabízela systém uživatelů s čtyřmi různými úrovněmi priority:

 • Uživatelé s nejvyšší prioritou: vždy jim je zajištěno parkovací místo, když o něj požádají.
 • Uživatelé s druhou úrovní priority: dostanou parkovací místo po uživatelích s nejvyšší prioritou.
 • Uživatelé s třetí úrovní priority: dostanou parkovací místa, pokud nějaká zůstanou po prvních dvou úrovních.
 • Uživatelé s čtvrtou úrovní priority: dostanou parkovací místa, pokud nějaká zůstanou po prvních třech úrovních.
 • Uživatelé si mohou rezervovat parkování na dopoledne, odpoledne nebo celé dny, zatímco administrační konzole umožňuje recepční spravovat parkování pro návštěvníky zadáním SPZ a jména návštěvníka, čímž je pro něj zajištěno rezervované místo.

Výhody

Reálný pohled na kapacitu parkování, který poskytla Yedem Garage, přinesl MOL Group několik výhod:

 • Vylepšené plánování dojíždění a dopravy: Zaměstnanci mohou efektivně plánovat svou cestu, vědí, zda je pro ně dostupné parkovací místo nebo ne.
 • Optimální využití parkovacích míst: Nevyužitá parkovací místa jsou k dispozici zaměstnancům s nižší úrovní priority, což zajišťuje maximální využití dostupných zdrojů.
 • Spravedlivé rozdělení parkovacích míst: Systém uživatelů s prioritami zajišťuje, že všichni zaměstnanci mají možnost rezervovat parkovací místa na základě své priority, čímž vytváří spravedlivý a transparentní systém.
 • Lepší situace návštěvníků: Administrační konzole umožňuje recepčním bezproblémově spravovat parkování návštěvníků, což nabízí bezproblémový zážitek jak pro návštěvníky, tak pro společnost.

Závěr

Aplikace pro rezervaci parkovacích míst Yedem Garage se ukázala jako efektivní řešení nedostatku parkovacích míst pro MOL Group. Inovativní funkce aplikace, jako je systém uživatelů s prioritami a reálný pohled na kapacitu parkování, zajišťovaly optimální využití parkovacích míst a spravedlivý alokační systém pro zaměstnance. Díky využití Yedem Garage MOL Group nejenže dokázala vyřešit své problémy s parkováním, ale také se jí podařilo zlepšit spokojenost zaměstnanců a vylepšit zkušenost svých návštěvníků. Tím, že společnost řešila tyto bolestivé body, mohla vytvořit prostředí, které umožňovalo optimální využití zdrojů a podporovalo spravedlnost a transparentnost, čímž stanovila standard pro podobná pracoviště, která čelí problémům s parkováním. Nakonec bylo přijetí aplikace pro rezervaci parkovacích míst Yedem Garage nákladově efektivní, chytré řešení, které umožnilo MOL Group zmírnit problémy s parkováním vzniklé v důsledku rostoucího počtu zaměstnanců.

Začněte už dnes

Udělejte svět o trošku lepším místem pomocí efektivního dojíždění do práce a chytrého parkování