Zásady ochrany osobních údajů


1. Obecné

Společnost Yedem s.r.o. (se sídlem Měřičkova 35, Brno 621 00 , Česká republika) (dále jen „Yedem“, „Yedem Garage“, „Yedem Carpool“, „my“, „naše“ nebo „nás“), jednající jako správce údajů, se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí. Toto oznámení (dále jen „oznámení o ochraně osobních údajů“) je navrženo tak, aby vás informovalo o našich postupech týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování informací, které můžete poskytnout prostřednictvím těchto webových stránek nebo našich mobilních aplikací (dále jen „platformy“).

Toto oznámení o ochraně osobních údajů (spolu s našimi smluvními podmínkami, jakýmikoli dalšími dokumenty, na které se v něm odkazuje, a naším oznámením o souborech cookie) stanoví základ, na kterém budeme zpracovávat veškeré osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete. Přečtěte si prosím pozorně následující informace, abyste porozuměli našim postupům týkajícím se vašich osobních údajů a tomu, jak s nimi budeme zacházet.

2. Jaké informace od vás shromažďujeme a jak dlouho?

Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

2.1. Informace, které nám poskytnete

Můžete nám poskytnout informace, včetně informací, které vás mohou identifikovat („Osobní údaje“), když používáte naše Platformy, vyplňováním formulářů na Platformách (jako je registrační formulář), když se účastníte některé z našich soutěží, propagačních akcí nebo průzkumů, když s námi korespondujete telefonicky, e-mailem nebo jinak a když nahlásíte problém s našimi Platformami.

Informace, které nám poskytnete, mohou zahrnovat:

 • 2.1.1. Povinné informace potřebné k registraci služby, kterou poskytujeme na našich platformách, nebo k přístupu k dalším službám, které poskytujeme, včetně vašeho jména, e-mailové adresy a hesla. Všechna tato pole jsou povinná. Společnost Yedem vám nebude moci poskytovat služby nabízené na našich platformách, pokud nebudou poskytnuty požadované informace, a proto se nebudete moci zaregistrovat k uživatelskému účtu na našich platformách;
 • 2.1.2. Poštovní adresa;
 • 2.1.3. Fotografie;
 • 2.1.4. Vaše mini-biografie;
 • 2.1.5. Podrobnosti o vašich vozidlech;
 • 2.1.6. Záznam všech rezervací, které jste provedli, nebo reklam souvisejících s cestami, které jste umístili prostřednictvím našich platforem;
 • 2.1.7. Záznam o jakékoli korespondenci mezi vámi a námi;
 • 2.1.8. Vaše odpovědi na jakékoli průzkumy nebo dotazníky, jako jsou vaše recenze na pobyty, které jste sdíleli s ostatními členy naší komunity. Tyto informace mohou být použity pro analytické účely a pro účely porozumění uživatelům;
 • 2.1.9. Podrobnosti o vašich návštěvách našich platforem a zdrojích, ke kterým přistupujete;
 • 2.1.10. Informace, které od vás můžeme požadovat, když nahlásíte problém s našimi platformami nebo našimi službami, například předmět vaší žádosti o podporu;
 • 2.1.11. Informace o poloze, pokud jste udělili souhlas se shromažďováním a zpracováním těchto údajů; a
 • 2.1.12. Cestovní pas, řidičský průkaz, občanský průkaz a další dokumenty, se kterými jste souhlasili.

2.2. Informace, které shromažďujeme automaticky

2.2.1. S ohledem na každou vaši návštěvu našich platforem můžeme v souladu s platnými zákony a v případě potřeby s vaším souhlasem shromažďovat informace týkající se zařízení, která používáte, a sítí, ke kterým jste připojeni při používání našich služeb. To může zahrnovat následující informace: vaši IP adresu, přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, operační systém a platformu, reklamní identifikátor, informace o vaší návštěvě včetně kliknutí na adresu URL na naše platformy, produkty, které jste si prohlíželi nebo hledali, chyby při stahování, délku návštěv určitých stránek, interakci stránek a telefonní číslo používané k volání na naše zákaznické číslo. Tyto informace shromažďujeme pomocí různých technologií včetně souborů cookie (další informace naleznete v našem oznámení o souborech cookie).

2.2.2. Shromažďujeme také souhrnné informace o vaší aktivitě na naší platformě (jako je počet nabízených jízd, míra odpovědí na zprávy atd.). Tyto informace mohou být zveřejněny na vašem veřejném profilu na naší platformě.

2.3. Uchovávání údajů

2.3.1. S výjimkou kategorií osobních údajů uvedených v odstavcích 2.3.2 a 2.3.3 níže budou vaše osobní údaje uchovávány po dobu trvání vašeho vztahu s námi a poté budou použity:

 • 5 let po posledním použití naší platformy, pokud jste svůj účet nezavřeli;
 • 1 rok po uzavření vašeho účtu, s výjimkou případů, kdy jste obdrželi negativní hodnocení nebo zprávu, v takovém případě jsou vaše osobní údaje uloženy buď (i) po dobu 2 let po posledním negativním hodnocení nebo zprávě, nebo (ii) 1 rok po uzavření vašeho účtu, podle toho, která doba je delší.

2.3.2. Následující kategorie osobních údajů mohou být uchovávány po různou dobu:

 • Finanční údaje (např. platby, náhrady atd.) jsou uchovávány po dobu požadovanou platnými daňovými a účetními zákony;
 • Veškerý obsah vytvořený uživateli (např. komentáře a hodnocení) je anonymizován, ale zůstává k dispozici na našich platformách.

2.3.3. V případě pozastavení nebo zablokování vašeho účtu budeme vaše údaje uchovávat po dobu 2 až 8 let, abychom vám zabránili obcházet pravidla platná pro naše platformy.

3. Jak používáme informace, které od vás shromažďujeme?

Shromážděné informace použijeme:

3.1 k plnění našich závazků vyplývajících ze smluv uzavřených mezi vámi a námi a k poskytování informací a služeb, které jste od nás požadovali;

3.2 k plnění našich povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi Vaší společností (zaměstnavatelem) a námi a k poskytování informací a služeb, které od nás společnost požadovala v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami (Všeobecné obchodní podmínky);

3.3. zasílání informací týkajících se služeb e-mailem a/nebo textovou zprávou a/nebo jinými komunikačními prostředky (např. potvrzením rezervace);

3.4. k měření nebo pochopení účinnosti reklamy, kterou vám a ostatním poskytujeme, a k poskytování relevantní reklamy.

3.5 abychom vám umožnili personalizovat váš uživatelský profil na našich platformách;

3.6. abychom vám umožnili komunikovat a komunikovat s ostatními členy o našich službách nebo o cestách, které sdílíte/budete sdílet s ostatními členy a/nebo organizovat takové výlety;

3.7. abychom vám umožnili přístup k našim službám podpory a umožnili vám komunikovat s naším týmem pro vztahy s členy;

3.8. k zajištění souladu s (i) platnými zákony, (ii) našimi smluvními podmínkami a (iii) naším Oznámením o ochraně osobních údajů. Některá porušení, která považujeme za nevhodná, mohou vést k pozastavení vašeho účtu;

3.9. zasílat vám v souladu s platnými zákony a v případě potřeby s vaším souhlasem marketingové materiály a informace nezbytné k usnadnění služby nebo rezervačního procesu a předkládat vám návrhy a doporučení týkající se zboží nebo služeb souvisejících s našimi službami, které by vás mohly zajímat. Vaše údaje také používáme k cílení na vás, abychom mohli zobrazovat naše reklamy na platformách sociálních médií. Další informace o tom, jak tyto funkce fungují, a o údajích, které o vás získáme, naleznete v příslušných částech platforem sociálních médií třetích stran; a

3.10 abychom vás informovali o změnách našich služeb;

3.11. k ověření informací obsažených ve vašem pasu, řidičském průkazu, občanském průkazu a dalších dokladech totožnosti, které mohou být od vás shromážděny v době registrace nebo kdykoli jindy během používání našich platforem;

3.12 ke správě našich platforem a pro interní operace, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, analytických a průzkumných účelů;

3.13 ke zlepšení našich platforem, abychom zajistili, že obsah bude prezentován co nejefektivnějším způsobem pro vás a pro vaše zařízení;

3.14 abychom vám umožnili účastnit se interaktivních funkcí naší služby, pokud se tak rozhodnete;

3.15. jako součást našeho úsilí o udržení našich platforem v bezpečí; a

4. Kdo jsou příjemci informací, které od vás shromažďujeme, a pro jaké účely?

4.1. Můžeme přijímat a odesílat informace o vás, včetně vašich osobních údajů, pokud používáte některou z platforem, které provozujeme, nebo od jiných subjektů a přidružených společností společnosti Yedem, pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

4.2. Vaše osobní údaje sdílíme pouze s některou z těchto třetích stran v následujících případech:

 • 4.2.1. Pokud je nutné zapojit poskytovatele služeb třetí strany, pro plnění jakékoli smlouvy, kterou s vámi uzavřeme, abychom usnadnili nebo rozšířili naše služby (např. pokud potřebujeme předat vaši poznávací značku bezpečnostnímu pracovníkovi, který vám umožní používat vyhrazené parkovací místo);
 • 4.2.2. V rámci rezervačního procesu a za účelem poskytnutí požadovaných služeb mohou být informace, jako je vaše jméno, fotografie, číslo mobilního telefonu a/nebo e-mailová adresa, zobrazeny na platformách a/nebo předány cestujícímu (pokud jste řidič) nebo řidiči (pokud jste cestující);
 • 4.2.3. Pokud společnost Yedem nebo celý její majetek nebo jeho část získá třetí strana, v takovém případě budou osobní údaje, které má o svých členech, jedním z převedených aktiv.

4.4. V souladu s platnými zákony a v případě potřeby s vaším souhlasem můžeme kombinovat informace o vás, včetně vašich osobních údajů a informací o souborech cookie, které odesíláme a přijímáme od našich obchodních partnerů. Tyto informace a kombinované informace můžeme použít pro výše uvedené účely.

4.5. Upozorňujeme vás na skutečnost, že pokud se rozhodnete s námi sdílet své informace, včetně osobních údajů, prostřednictvím propojovacích služeb našich obchodních partnerů, mohou se na vás kromě tohoto oznámení o ochraně osobních údajů vztahovat také zásady ochrany osobních údajů a/nebo oznámení našich obchodních partnerů. Nekontrolujeme shromažďování a/nebo zpracování vašich informací, které případně provedou naši obchodní partneři na svých vlastních platformách.

5. Jsou vaše informace přenášeny? Jak a kde?

V zásadě ukládáme osobní údaje, které o vás uchováváme v Evropské unii („EU“). Vzhledem k tomu, že například někteří z našich poskytovatelů služeb sídlí v zemích mimo Evropskou unii („třetí země“), předáváme také některé vaše údaje do třetích zemí. To může zahrnovat třetí země, ve kterých Evropská komise nepřijala rozhodnutí, že tato třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany (například Spojené státy). V takovém případě zajistíme, aby byl převod proveden v souladu s platnými právními předpisy a aby byla zavedena vhodná ochranná opatření (zejména standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí), aby byla zaručena dostatečná úroveň ochrany soukromého života a základních práv jednotlivců.

Zasláním žádosti pověřenci pro ochranu osobních údajů skupiny (info@yedem.io) vám můžeme poskytnout podrobnosti týkající se těchto vhodných záruk (například standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí).

6. Jaká jsou vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům?

6.1. Máte právo obdržet kopii svých osobních údajů, které vlastníme (vaše právo na přístup k údajům).

6.2 Můžete požádat o vymazání osobních údajů nebo opravu nepřesných osobních údajů (vaše právo na vymazání a opravu). Vezměte prosím na vědomí, že můžeme uchovávat určité informace, které se vás týkají, jak to vyžaduje zákon, nebo pokud k tomu máme právní základ (např. náš oprávněný zájem udržet platformu bezpečnou a zabezpečenou pro ostatní uživatele).

6.3 Máte právo kdykoli vznést námitku (i) proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo (ii) proti zpracování vašich osobních údajů pro jiné účely z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace (vaše právo vznést námitku proti zpracování). Vezměte prosím na vědomí, že v druhém případě toto právo platí pouze tehdy, pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu.

6.4 Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů (vaše právo na omezení zpracování). Vezměte prosím na vědomí, že toto platí pouze v případě, že (i) jste zpochybnili přesnost vašich osobních údajů a my ověřujeme přesnost osobních údajů, (ii) jste uplatnili své právo vznést námitku a my stále zvažujeme, jak je stanoveno platnými právními předpisy, zda naše oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů v tomto případě převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami; nebo (iii) vaše osobní údaje byly námi zpracovány nezákonným způsobem, ale vy jste buď proti vymazání osobních údajů, nebo chcete, abychom uchovávali vaše osobní údaje za účelem stanovení, výkonu nebo obhajoby právního nároku.

6.5 Máte právo obdržet a/nebo nás nechat předat jinému správci údajů podskupinu osobních údajů, které se vás týkají a které jste nám poskytli a které zpracováváme pro plnění naší smlouvy nebo proto, že jste s tím dříve souhlasili, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (vaše právo na přenositelnost údajů).

6.6 Chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny (viz článek 13).

6.7. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se domáhat nápravy prostřednictvím soudů, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva.

7. Soubory cookie a podobné technologie

Další informace naleznete v našem Oznámení o souborech cookie.

8. Důvěrnost vašeho hesla

Pokud jste si zvolili heslo, které vám umožňuje přístup k určitým částem našich platforem, nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme vás, abyste s nikým nesdíleli heslo.

9. Odkazy na jiné webové stránky a sociální média

Naše platformy mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností. Pokud kliknete na odkaz na některou z těchto webových stránek, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají své vlastní postupy ochrany osobních údajů a že za tyto zásady nepřijímáme žádnou odpovědnost. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto webové stránky zkontrolujte tyto zásady.

10. Změny našeho oznámení o ochraně osobních údajů

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu provést v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, budou zveřejněny na této stránce. Tam, kde je to vhodné, vás budeme informovat nebo vás požádáme o souhlas. Pravidelně se sem vracejte, abyste se dozvěděli o všech aktualizacích nebo změnách našeho oznámení o ochraně osobních údajů.

11. Kontaktní osoba a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pokud byste nás kdykoli chtěli kontaktovat se svými názory na naše postupy ochrany osobních údajů nebo s jakýmkoli dotazem týkajícím se vašich osobních údajů, použijte jeden z následujících prostředků:

 • e-mailem našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na adrese info@yedem.io; nebo
 • dopisem na adresu:

Yedem s.r.o. Pověřenec pro ochranu osobních údajů Měřičkova 35 621 00 Brno (Česká republika)

Verze z 19. ledna 2022 Smluvní podmínky © 2022 Yedem