Smluvní podmínky


1. Předmět

Společnost Yedem vyvinula platformu pro spolujízdu a systém rezervace parkovacích míst, obojí přístupné na internetové stránce na adrese www.yedem.io, jejichž cílem je zprostředkovat řidičům jedoucím do daného cíle kontakt s cestujícími jedoucími stejným směrem, aby jim umožnila sdílet cestu a rezervovat parkovací místo, a tím získat parkovací místo a sdílet související náklady a snížit znečištění (dále obojí jen „platforma“).

Účelem těchto podmínek je upravit přístup k platformě a podmínky jejího používání. Pečlivě si je přečtěte. Chápete a berete na vědomí, že společnost Yedem není stranou žádné dohody, smlouvy ani smluvních vztahů jakékoli povahy uzavřených mezi členy její Platformy..

Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ potvrzujete, že jste si přečetli a přijali všechny tyto obecné podmínky užití.

2. Definice

V tomto dokumentu,

Inzerát“ se rozumí reklama na Jízdu zveřejněná Řidičem na Platformě;

Rezervace parkovacího místa“ znamená rezervaci parkovacího místa na konkrétní den na Platformě Řidičem;

Yedem“ je definována v článku 1 výše;

Podmínky užití“ znamenají tyto podmínky;

Účet“ znamená účet, který musí být vytvořen, aby se mohl stát členem a přistupovat k určitým službám nabízeným platformou;

Řidičem“ se rozumí člen využívající platformu, pomocí níž nabízí přepravu jiným osobám výměnou za příspěvek na náklady, a to na jízdu definovanou samotným řidičem;

Potvrzení rezervace“ má význam uvedený v článku 4.2.1 níže;

Členský obsah“ má význam uvedený v článku 11.2 níže.

Servisní poplatek“ má význam uvedený v článku 5.2 níže;

Člen“ znamená jakoukoli osobu, která si vytvořila účet na platformě;

Cestující“ je člen, který přijal nabídku být přepraven řidičem nebo případně osoba, jejímž jménem si člen zarezervoval místo;

Příspěvek na náklady“ znamená u dané jízdy sumu peněz vyžadovanou řidičem a přijatou od cestujícího jako příspěvek na náklady na cestu;

Místem“ se rozumí sedadlo zarezervované cestujícím ve vozidle řidiče;

Platforma“ má význam uvedený v článku 1 výše;

Rezervace“ má význam uvedený v článku 4.2.1 níže;

Služby“ znamenají všechny služby poskytované společností Yedem prostřednictvím Platformy;

Webovou stránkou“ se rozumí webová stránka přístupná na adrese www.yedem.io;

Úsek“ má význam uvedený v článku 4.1 níže;

Jízdou“ se rozumí jízda, která je předmětem inzerátu zveřejněného řidičem na platformě a za kterou souhlasí přepravit cestující výměnou za příspěvek na náklady;

Jízda s rezervací“ má význam uvedený v článku 4.2.1 níže;

Jízda bez rezervace“ má význam uvedený v článku 4.2.2 níže;

3. Registrace na platformě a vytvoření účtu

3.1. Podmínky registrace na platformě

Platformu mohou používat osoby starší 18 let. Registrace na platformě nezletilou osobou je přísně zakázána. Při přístupu, používání nebo registraci na platformě prohlašujete a zaručujete, že jste starší 18 let.

3.2. Vytvoření účtu

Platforma umožňuje členům zveřejňovat a prohlížet příspěvky o jízdě a vzájemně komunikovat při rezervaci místa. Inzeráty si můžete prohlédnout, pokud nejste registrováni na Platformě. Nemůžete však zveřejnit příspěvek o jízdě nebo rezervovat místo, aniž byste si nejprve vytvořili účet a stali se členem.

Chcete-li vytvořit svůj účet, můžete:

 • i) buď vyplní všechna povinná pole v registračním formuláři;
 • (ii) nebo se přihlásit ke svému účtu Gmail prostřednictvím naší platformy (dále jen „účet Gmail“). Používáním této funkce berete na vědomí, že společnost Yedem bude mít přístup k platformě, bude ji zveřejňovat na platformě a bude uchovávat určité informace z vašeho účtu Gmail. Propojení mezi vaším účtem a účtem služby Gmail můžete kdykoli smazat v části svého profilu „Ověření“.

Chcete-li se zaregistrovat na platformě, musíte si přečíst a přijmout tyto Podmínky užití.

Při vytváření svého účtu bez ohledu na zvolenou metodu souhlasíte s tím, že poskytnete přesné a pravdivé informace a aktualizujete je prostřednictvím svého profilu nebo oznámením společnosti Yedem, abyste zaručili jeho relevanci a přesnost během celého smluvního vztahu se společností Yedem.

V případě registrace prostřednictvím e-mailu souhlasíte s tím, že heslo zvolené při vytváření účtu uchováte v tajnosti a nikomu jej nesdělíte. Pokud ztratíte nebo zveřejníte své heslo, zavazujete se neprodleně informovat společnost Yedem. Jste sami zodpovědní za používání svého účtu třetími stranami, pokud jste výslovně neoznámili společnosti Yedem ztrátu, podvodné použití třetí stranou nebo zveřejnění vašeho hesla třetí straně.

Souhlasíte s tím, že pod svou vlastní identitou nebo identitou třetí strany nebudete vytvářet ani používat jiné Účty, než které byly původně vytvořeny.

3.3. Ověřování

Společnost Yedem může za účelem transparentnosti, zlepšení důvěry nebo prevence či odhalování podvodů zřídit systém pro ověřování některých informací, které poskytnete ve svém profilu. To platí zejména v případě, kdy zadáte své telefonní číslo nebo nám poskytnete doklad totožnosti.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakýkoli odkaz na platformě nebo službách na „ověřené“ informace nebo jakýkoli podobný termín znamená pouze to, že člen úspěšně prošel ověřovacím postupem existujícím na platformě nebo službách, aby vám poskytl více informací o členovi, s nímž uvažujete o cestování. Společnost Yedem nemůže zaručit pravdivost, spolehlivost nebo platnost informací, které jsou předmětem ověřovacího postupu.

4. Používání služeb

4.1. Zveřejňování inzerátů

Jako člen a za předpokladu, že splňujete podmínky níže, můžete vytvářet a zveřejňovat inzeráty na platformě zadáním informací o jízdě, kterou máte v úmyslu provést (datum/čas, sběrná místa a příjezd, počet nabízených míst, možnosti k dispozici, výše příspěvku na náklady atd.).

Při zveřejnění svého inzerátu můžete uvést místa, v nichž souhlasíte zastavit, vyzvednout nebo vysadit cestující. Úseky jízdy mezi těmito místy, mezi jedním z těchto míst a sběrným místem či místem určení jízdy představují „úseky“.

Jste oprávněni zveřejnit inzerát pouze tehdy, pokud splňujete všechny následující podmínky:

 • i) jste držitelem platného řidičského průkazu;
 • (ii) nabízíte inzeráty pouze pro vozidla, která vlastníte nebo používáte s výslovným souhlasem vlastníka, a ve všech případech, které jste oprávněni používat pro účely spolujízdy;
 • (iii) jste a zůstanete hlavním řidičem vozidla, které je předmětem inzerátu;
 • iv) vozidlo má platné pojištění třetích stran, především povinné ručení
 • v) nemáte žádnou kontraindikaci nebo zdravotní nezpůsobilost k řízení;
 • (vi) vozidlo, které máte v úmyslu použít k jízdě, je osobním vozidlem se 4 koly a maximálně 7 sedadly;
 • (vii) nehodláte na platformě zveřejnit další inzerát na stejnou jízdou;
 • (viii) nenabízíte více míst k sezení, než je počet míst k sezení ve vašem vozidle;
 • ix) všechna poskytovaná místa mají bezpečnostní pás, i když je vozidlo schváleno se sedadly bez bezpečnostního pásu;
 • x) používáte vozidlo v dobrém technickém stavu, které je v souladu s platnými právními předpisy a zvyklostmi, zejména s aktuálním dokladem o STK.

Uznáváte, že jste výhradně odpovědní za obsah inzerátu, který zveřejníte na platformě. V důsledku tak vyjadřujete a zaručujete správnost a pravdivost všech informací obsažených ve vašem inzerátu a zavazujete se, že provedete jízdu za podmínek popsaných ve vašem inzerátu.

Pokud je vámi zadaný inzerát v souladu s podmínkami, bude zveřejněn na platformě, a tudíž se zobrazí členům a všem návštěvníkům, a to i nečlenům provádějícím vyhledávání na platformě nebo na internetových stránkách či v mobilních aplikacích partnerů společnosti Yedem. Společnost Yedem si vyhrazuje právo dle svého uvážení a bez předchozího upozornění kdykoliv nezveřejnit či odstranit jakýkoliv inzerát, který nebude v souladu s podmínkami, nebo který bude považován za škodlivý pro pověst společnosti, platformy nebo služeb.

Uznáváte a přijímáte, že je na uvážení společnosti Yedem, která kritéria budou přijata v úvahu při klasifikaci a pořadí zobrazení vašeho inzerátu mezi ostatními inzeráty.

4.2. Rezervace místa

Způsob rezervace místa závisí na povaze předpokládané Jízdy. Pro některé jízdy má Yedem nastavený online rezervační systém.

4.2.1. Jízda s rezervací

Společnost Yedem vytvořila systém pro rezervaci míst online (dále jen „rezervace“) pro některé Jízdy nabízené na platformě (dále jen „jízdy s rezervací“).

Způsobilost Cesty pro Rezervační systém zůstává na výhradním uvážení společnosti Yedem, která si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit.

Když má cestující zájem o určitý inzerát na základě rezervace, může odeslat on-line požadavek na rezervaci. Tento požadavek je buď (i) automaticky přijat (v případě, že řidič zvolil tuto možnost při zveřejnění svého inzerátu) nebo (ii) bude přijat ručně řidičem. Po ověření požadavku na rezervaci řidičem obdrží cestující (je-li požadavek přijatý) potvrzení o rezervaci (dále jen „Potvrzení rezervace“).

Pokud jste řidič, jste povinni odpovědět na žádost o rezervaci ve lhůtě stanovené cestujícím při odeslání žádosti o rezervaci. Jinak žádost o rezervaci automaticky vyprší.

V době potvrzení rezervace vám společnost Yedem zašle e-mail a telefonní číslo řidiče (pokud jste cestujícím) nebo cestujícího (pokud jste řidičem). Jste pak výhradně zodpovědní za plnění smlouvy, která vás zavazuje k druhému členovi.

4.2.2. Jízda bez rezervace

Jakékoli použití služeb jako cestující nebo řidič se vztahuje k určitému jménu. Řidič a cestující musí odpovídat totožnosti sdělené společnosti Yedem a ostatním členům účastnícím se jízdy.

Společnost Yedem však umožňuje svým členům rezervovat jedno místo jménem třetí strany. V takovém případě se zavazujete, že řidiči při rezervaci nebo při odesílání zprávy řidiči (v souvislosti s jízdou bez rezervace) přesně uvedete jména a telefonní číslo osoby, jejímž jménem rezervujete místo. Je přísně zakázáno rezervovat místo pro nezletilou osobu mladší 14 let, která cestuje sama. V případě, že rezervujete místo pro nezletilou osobu starší 14 let, která cestuje sama, zavazujete se požádat o předchozí souhlas řidiče a poskytnout mu řádně vyplněný a podepsaný souhlas jeho zákonných zástupců.

Platforma je navíc určena pro rezervaci míst pro jednotlivce. Je zakázáno rezervovat si sedadlo pro přepravu jakéhokoliv předmětu, balíčku, zvířete, které cestuje samostatně nebo jakéhokoliv materiálu.

Dále je zakázáno zveřejňovat příspěvek k jízdě pro jiného řidiče, než jste vy.

4.3. Rezervace parkování

Jste oprávněni vytvořit rezervaci parkování pro vozidla, která vlastníte nebo používáte, pouze s výslovným souhlasem majitele a ve všech případech, které jste oprávněni používat pro účely spolujízdy;• (i) jste a zůstáváte hlavním řidičem vozidla, které je předmětem rezervace parkování;• (ii) vozidlo má platné pojištění třetí strany;• (iii) nemáte žádnou kontraindikaci nebo zdravotní nezpůsobilost k řízení;• (iv) vozidlo, které hodláte používat pro jízdu, je cestovní vůz se čtyřmi koly a nejvýše sedmi sedadly;• (v) nemáte v úmyslu vytvořit další rezervaci parkování pro stejnou jízdu na platformě;• (vi) všechna nabízená sedadla mají bezpečnostní pás, i když je vozidlo schváleno se sedadly bez bezpečnostního pásu;• (vii) používat vozidlo v dobrém provozním stavu a které splňuje platné právní předpisy a zvyky, zejména s aktuálním osvědčením STK.

Pokud je vaše rezervace parkování v souladu s podmínkami, bude zveřejněna na platformě. Yedem si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nezveřejňovat nebo odstraňovat, a to kdykoli, jakýkoukoliv Rezervaci, která není v souladu s těmito Podmínkami nebo které považuje za škodlivé pro jeho image, image platformy nebo služby.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že kritéria zohledněná v klasifikaci a pořadí zobrazení vašeho příspěvku k jízdě mezi ostatními rezervacemi parkování jsou výhradně na uvážení společnosti Yedem.

4.4. Systém hodnocení

4.4.1. Moderování

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Yedem si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo odstranit jakoukoli recenzi, jakoukoli otázku, jakýkoli komentář nebo jakoukoli odpověď, pokud se domnívá, že její obsah porušuje tyto Podmínky užití.

4.4.2. Limit

Yedem si vyhrazuje právo pozastavit váš účet, omezit váš přístup ke službám nebo ukončit tyto podmínky v případě, že (i) jste obdrželi alespoň tři hodnocení a (ii) průměrné hodnocení, které jste obdrželi, je menší nebo rovné 3.

5. Finanční podmínky

Přístup a registrace na platformě, stejně jako vyhledávání, prohlížení a zveřejňování inzerátů, jsou zdarma. Rezervace je však účtována za podmínek popsaných níže.

5.1. Příspěvek na náklady

Příspěvek na náklady určujete vy jako Řidič na svou výhradní odpovědnost. Je přísně zakázáno jakýmkoli způsobem profitovat z používání naší platformy. V důsledku toho souhlasíte s omezením příspěvku na náklady, který požadujete od svých cestujících, aby zaplatili náklady, které vám skutečně vzniknou při uskutečnění cesty. V opačném případě ponesete vy sami rizika opětovné charakterizace transakce provedené prostřednictvím Platformy.

5.2. Způsoby úhrady a vrácení Příspěvku na náklady Řidiči

5.2.1. Úhrada Příspěvku na náklady Řidiči

Cestující po skončení jízdy odbaví peníze Řidiči. Způsob platby závisí výhradně na dohodě mezi řidičem a cestujícím. Bude se s ním zacházet v hotovosti, bankovním převodem nebo pomocí účtu PayPal atd. Náklady na příspěvek jsou závislé výhradně na řidiči, nicméně, jak je uvedeno v článku 5.1., Řidič má zakázáno profitovat z používání naší platformy.

7. Storno podmínky

Dojde-li před odjezdem ke zrušení a kvůli cestujícímu je zrušeno místo či místa, budou taková místa automaticky zpřístupněna ostatním cestujícím, kteří je mohou rezervovat on-line a v souladu s tím podléhají těmto podmínkám.

7.2. Právo na odstoupení od smlouvy

Nemáte žádné právo odstoupit od okamžiku potvrzení rezervace za předpokladu, že smlouva mezi vámi a společností Yedem, která spočívá v tom, že vás kontaktujete s jiným členem, byla plně splněna.

8. Chování uživatelů platformy a členů

8.1. Závazek všech uživatelů platformy

Uznáváte, že jste výhradně zodpovědní za dodržování veškerých zákonů, předpisů a povinností týkajících se využívání platformy.

Kromě toho se při použití platformy a při jízdách zavazujete k tomuto:

 • (i) nepoužívat Platformu pro profesionální, komerční nebo ziskové účely;
 • (ii) neposílat společnosti Yedem (zejména při vytváření nebo aktualizaci vašeho účtu) nebo ostatním členům žádné nepravdivé, zavádějící, škodlivé nebo podvodné informace;
 • (iii) nemluvit ani se nechovat žádným způsobem ani nezveřejňovat na platformě žádný obsah hanlivé, škodlivé, obscénní, pornografické, vulgární, urážlivé, agresivní, nevyzývavé, násilné, výhružné, obtěžující, rasistické nebo xenofobní povahy nebo se sexuálními konotacemi, podněcující k násilí, diskriminaci nebo nenávisti, povzbuzující činnosti nebo užívání nezákonných látek nebo obecněji v rozporu s účely platformy, které mohou porušovat práva společnosti Yedem nebo třetí strany nebo v rozporu s dobrými mravy;
 • iv) neporušovat práva a image společnosti Yedem, zejména její práva duševního vlastnictví;
 • (v) neotevřít více než jeden Účet na Platformě a neotevřít Účet na jméno třetí strany;
 • nesnažit se obejít online rezervační systém Platformy, zejména se snažit zaslat jinému Členovi své kontaktní údaje, aby provedl rezervaci mimo Platformu a vyhnul se placení Servisních poplatků;
 • (vii) nekontaktovat jiného Člena, zejména prostřednictvím Platformy, za jiným účelem, než je definování podmínek spolujízdy;
 • (viii) nepřijímat ani neprovádět platby mimo Platformu, s výjimkou případů povolených těmito Podmínkami užití v případě Cest bez Rezervace;
 • (ix) dodržovat tyto Podmínky užití.

8.2. Závazky řidičů

Dále, pokud používáte Platformu jako Řidič, zavazujete se:

 • (i) dodržovat všechny zákony, předpisy a předpisy vztahující se na řízení a vozidlo, zejména mít pojištění občanskoprávní odpovědnosti platné v době jízdy a mít platný řidičský průkaz;
 • (ii) ověříte si, že se vaše pojištění vztahuje na sdílení automobilů a že vaši cestující jsou považováni za třetí osoby ve vašem vozidle, a jsou proto kryty pojištěním po celou dobu jízdy, i když překračují hranice;
 • (iii) nepodstoupíte žádné riziko při jízdě, nepřijmete žádný produkt, který by mohl omezit vaši pozornost a vaši schopnost řídit ostražitě a zcela bezpečně;
 • (iv) inzeráty budete zveřejňovat pouze na jízdy, které skutečně plánujete;
 • (v) uskutečníte jízdu, jak je popsáno v inzerátu (zejména s ohledem na použití nebo nepoužití dálnice) a budete respektovat časy a místa odsouhlasená s ostatními členy (zejména dodržení nástupního a výstupního místa);
 • (vi) nevezmete více cestujících než je počet míst k sezení uvedených v inzerátu;
 • vii) budete používat vozidlo v dobrém stavu, které je v souladu s platnými právními předpisy a zvyklostmi, zejména s aktuálním osvědčením o technické způsobilosti vozidla (STK);
 • (viii) předložíte společnosti HitchMe nebo jakémukoliv cestujícímu, který o to požádá, svůj řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, potvrzení o pojištění, vaše osvědčení o technické způsobilosti vozidla (STK) a jakýkoliv doklad prokazující vaši schopnost používat vozidlo jako řidič na platformě;
 • (ix) v případě zpoždění nebo změny času nebo jízdy budete neprodleně informovat své cestující;
 • (x) v případě přeshraniční jízdy budete mít připraven pro cestující a jakékoliv jiné orgány, které vás mohou požádat, jakýkoli dokument dokládající vaši identitu a vaše právo k překročení hranice;
 • (xi) počkáte na cestující na dohodnutém místě setkání po dobu nejméně 15 minut po dohodnutém čase;
 • (xii) nebudete zveřejňovat inzerát související s vozidlem, které vám nepatří nebo které nejste oprávněni používat pro účely spolujízdy;
 • (xiii) zajistíte, aby vás mohli kontaktovat vaši cestující telefonicky na čísle registrovaném ve vašem profilu;
 • (xiv) nebudete prostřednictvím platformy generovat žádný zisk;
 • xv) nemáte žádnou kontraindikaci ani zdravotní nezpůsobilost k řízen;
 • (xvi) budete se během jízdy přiměřeně a zodpovědně chovat v souladu s myšlenkou spolujízdy;
 • (xvii) nebude odmítat žádné rezervace na základě rasy, barvy pleti, etnického původu, národnosti, náboženství, sexuální orientace, rodinného stavu, zdravotního postižení, fyzického vzhledu, rodinného stavu, těhotenství, zvláštní zranitelnost vzhledem k ekonomické situaci, jména, bydliště, zdraví, politického přesvědčení, věku.

8.3. Závazky cestujících

Používáte-li platformu jako cestující, zavazujete se:

 • (i) budete se odpovídajícím způsobem během jízdy chovat tak, abyste nerozptylovali řidiče a nebránili mu v soustředění ani nerušili klid a pohodu ostatních cestujících;
 • (ii) budete respektovat vozidlo řidiče a jeho čistotu;
 • (iii) v případě zpoždění ihned informujete řidiče;
 • (iv) zaplatíte řidiči dohodnutý příspěvek na náklady;
 • (v) počkáte na řidiče v místě setkání po dobu nejméně 15 minut po dohodnutém termínu;
 • (vi) spředložíte společnosti HitchMe nebo kterémukoliv řidiči, který o to požádá, váš občanský průkaz nebo jakýkoli jiný doklad prokazující svoji totožnost;
 • (vii) během jízdy nebudete převážet žádný předmět, zboží, látky ani zvířata, která by mohla bránit v jízdě a koncentraci řidiče, nebo by jejich povaha, držení nebo přeprava byla v rozporu s platnými právními předpisy;
 • (viii) v případě přeshraniční jízdy budete mít připraven pro řidiče a jakékoliv jiné orgány, které vás mohou požádat, jakýkoli dokument dokládající vaši identitu a vaše právo k překročení hranice;
 • (ix) zajistíte, aby vás mohli kontaktovat vaši cestující telefonicky na čísle registrovaném ve vašem profilu, včetně místa setkání.

V případě, že jste provedli rezervaci jednoho nebo více míst jménem třetích stran v souladu s ustanoveními článku 4.2.3 výše, zaručujete dodržování ustanovení tohoto článku a obecně těchto Podmínky užití touto třetí stranou. Yedem si vyhrazuje právo pozastavit váš účet, omezit váš přístup ke službám nebo ukončit tyto Podmínky užití v případě porušení třetí stranou, jejímž jménem jste si rezervovali místo podle těchto Podmínky užití.

9. Pozastavení účtů, omezení přístupu a ukončení

Své smluvní vztahy se společností Yedem můžete kdykoli ukončit, a to bezplatně a bez udání důvodu. Chcete-li to provést, jednoduše přejděte na kartu „Zavřít můj účet“ na stránce svého profilu.

V případě (i) porušení těchto Podmínek ze strany vás, včetně, ale omezené na vaše povinnosti jako Člena uvedené v článcích 6 a 8 výše, (ii) překročení limitu stanoveného v článku 4.3.3 výše, nebo (iii) pokud má společnost Yedem skutečný důvod se domnívat, že je to nezbytné k ochraně její bezpečnosti a integrity, bezpečnosti Členů nebo třetích stran, nebo za účelem prevence podvodů nebo vyšetřování, si společnost Yedem vyhrazuje právo:

 • (i) ukončit Podmínky užití, které vás zavazují vůči společnosti Yedem, okamžitě a bez předchozího upozornění; a/nebo
 • (ii) zabránění zveřejnění nebo odstranění jakékoli recenze, inzerátu, zprávy, obsahu, žádosti o rezervaci nebo jakéhokoli obsahu, který jste zveřejnili na platformě; a/nebo
 • (iii) omezit váš přístup a vaše používání platformy; a/nebo
 • (iv) dočasně nebo trvale pozastavit váš účet.

Je-li to nezbytné, budete o zavedení takového opatření informováni, abyste mohli Yedemu poskytnout vysvětlení. Společnost Yedem na základě vlastního uvážení rozhodne, zda zavedená opatření zruší či nikoli.

10. Osobní údaje

V souvislosti s vaším používáním platformy bude společnost Yedem shromažďovat a zpracovávat některé vaše osobní údaje. Používáním platformy a registrací jako člen uznáváte a přijímáte zpracování vašich osobních údajů společností Yedem v souladu s platnými právními předpisy a ustanoveními Zásad ochrany osobních údajů.

11. Duševní vlastnictví

11.1. Obsah publikovaný společností Yedem

V závislosti na obsahu poskytovaném svými členy je společnost Yedem výhradním držitelem všech práv duševního vlastnictví týkajících se služby, platformy, jejího obsahu (zejména textů, obrázků, návrhů, log, videí, zvuků, dat, grafiky) a softwaru a databází zajišťujících jejich provoz.

Yedem vám uděluje nevýhradní, osobní a nepřenosné právo používat platformu a služby pro vaše osobní a soukromé použití na nekomerčním základě a v souladu s účely platformy a služeb.

Je zakázáno jakékoli jiné používání nebo využívání platformy a služeb a jejich obsahu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Yedem. Zejména je vám zakázáno:

 • (i) reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, distribuovat, veřejně reprezentovat a šířit Platformu, Služby a Obsah, s výjimkou těch, které jsou výslovně povoleny společností Yedem;
 • (ii) dekompilace a zpětné inženýrství platformy nebo služeb, s výhradou výjimek stanovených v platných textech;
 • (iii) extrahování nebo pokus o extrahování (zejména pomocí robotů pro dolování dat nebo jiného podobného nástroje pro shromažďování dat) podstatné části dat Platformy.

11.2. Obsah, který zveřejníte na platformě

Za účelem umožnění poskytování služeb a v souladu s účelem platformy udělujete společnosti Yedem nevýhradní licenci k používání obsahu a údajů, které poskytnete v souvislosti s používáním služeb (dále jen „členský obsah“). S cílem umožnit společnosti Yedem distribuovat prostřednictvím digitální sítě a v souladu s jakýmkoli komunikačním protokolem (zejména internetovou a mobilní sítí) a poskytovat obsah platformy veřejnosti, povolujete společnosti Yedem, pro celý svět a po celou dobu trvání vašich smluvních vztahů se společností Yedem, reprodukovat, reprezentovat, přizpůsobovat a překládat váš členský obsah následujícím způsobem:

 • (i) opravňujete společnost Yedem k reprodukci celého nebo části vašeho členského obsahu na jakémkoli digitálním záznamovém médiu, známém nebo dosud neznámém, a zejména na jakémkoli serveru, pevném disku, paměťové kartě nebo jakémkoli jiném rovnocenném médiu, v jakémkoli formátu a jakýmkoli procesem, známým nebo dosud neznámým, v rozsahu nezbytném pro jakoukoli operaci ukládání, zálohování, přenosu nebo stahování spojenou s provozem platformy a poskytováním služby;
 • (ii) opravňujete společnost Yedem k přizpůsobení a překladu vašeho členského obsahu a k reprodukci těchto úprav na jakýchkoli digitálních médiích, současných nebo budoucích, stanovených v bodě (i) výše, s cílem poskytovat služby, zejména v různých jazycích. Toto právo zahrnuje zejména možnost provádět úpravy formátování vašeho členského obsahu, s ohledem na vaše morální právo, za účelem respektování grafické charty platformy a/nebo jeho technické kompatibility s ohledem na jeho zveřejnění prostřednictvím platformy.

12. Role Yedem

Platforma představuje online síťovou platformu, na které mohou členové vytvářet a zveřejňovat příspěvky k jízdám pro účely spolujízdy a rezervovat parkovací místa. Tyto příspěvky o jízdě si mohou prohlédnout zejména ostatní členové, aby zjistili podmínky jízdy a případně si přímo rezervovali místo v daném vozidle s členem, který zveřejnil příspěvek o jízdě na platformě.

Používáním Platformy a přijetím těchto Podmínek berete na vědomí, že Yedem není stranou žádné dohody uzavřené mezi vámi a ostatními Členy za účelem sdílení nákladů souvisejících s Cestou.

Yedem nemá žádnou kontrolu nad chováním svých členů a uživatelů platformy. Nevlastní, nevyužívá, nedodává ani nespravuje vozidla, která jsou předmětem Inzerátů, a nenabízí žádné Jízdy na Platformě.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Yedem nekontroluje platnost, pravdivost nebo zákonnost nabízených příspěvků k jízdám, míst a jízd. Ve své funkci zprostředkovatele spolujízdy společnost Yedem neposkytuje žádné dopravní služby a nejedná jako dopravce; úloha společnosti Yedem je omezena na usnadnění přístupu k platformě.

Členové (Řidiči nebo Cestující) jednají na vlastní a plnou odpovědnost.

Společnost Yedem jako zprostředkovatel nemůže nést odpovědnost za skutečný výskyt Jízdy, a to zejména z důvodu:

 • (i) chybné informace sdělené Řidičem v jeho Inzerci nebo jakýmikoli jinými prostředky, pokud jde o Jízdu a její podmínky;
 • (ii) zrušení nebo změna Jízdy Členem;
 • (iii) neplacení Příspěvku na náklady Cestujícím v souvislosti s Jízdou bez Rezervace;
 • (iv) chování svých Členů během, před nebo po Jízdě.

13. Provoz, dostupnost a funkce platformy

Yedem se bude snažit, aby platforma byla přístupná 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Přístup k platformě však může být dočasně pozastaven bez předchozího upozornění z důvodu technické údržby, migrace nebo aktualizačních operací nebo z důvodu výpadků nebo omezení souvisejících s provozem sítě.

Kromě toho si společnost Yedem vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení dočasně nebo trvale změnit nebo pozastavit veškerý přístup k platformě nebo jejím funkcím nebo jejich část.

14. Změna Podmínky užití

Tyto podmínky a dokumenty integrované odkazem vyjadřují úplnou dohodu mezi vámi a společností Yedem týkající se vašeho používání služeb. Jakýkoli jiný dokument, zejména jakákoli zmínka na platformě (FAQ atd.), je pouze orientační.

Společnost Yedem může tyto Podmínky užití upravit, aby se přizpůsobila svému technologickému a obchodnímu prostředí a aby byla v souladu s platnými právními předpisy. Jakékoli změny těchto Podmínek budou zveřejněny na Platformě s uvedením data účinnosti a společnost Yedem vás o tom bude informovat před tím, než vstoupí v platnost.

V případě jakýchkoli dotazů můžete kontaktovat Yedem na adrese info@yedem.io.

Verze ze dne 19. ledna 2022