Jak jsme snížili počet dojíždějících aut do jaderné elektrárny Dukovany
EDU

Performance

200
aut denně
Spolujízdou se ušetří okolo 200 parkovacích míst denně
100
tun CO₂
Spolujízdou Dukovany ušetří okolo 100 tun CO₂ ročně, které by byly jinak vypuštěny do atmosféry.
6 400
Zaměstnanec spolujízdou ušetří okolo 6 400 Kč ročně.

O ČEZ Jaderné elektrárně Dukovany

Skupina ČEZ je jedním z nejvýznamnějších ekonomických subjektů v České republice, který působí v západní, střední a jihovýchodní Evropě. Jejím hlavním předmětem podnikání je výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla; obchod a prodej v oblasti zemního plynu; poskytování komplexních energetických služeb z oblasti nové energetiky. Skupina ČEZ patří mezi deset největších energetických společností v Evropě, má více než 8 milionů zákazníků a přes 32 000 zaměstnanců.

Jaderná elektrárna Dukovany je první jadernou elektrárnou postavenou v České republice a je největším zaměstnavatelem v regionu. Přímo v elektrárně pracuje 3 000 zaměstnanců Skupiny ČEZ a dalších dodavatelů. Další studie Univerzity Karlovy ukázala, že s provozem elektrárny je spojeno až třicet tisíc pracovních míst.

Jaký se řešil problém

V důsledku rozsáhlého nárůstu počtu automobilů, kterými lidé jezdí do práce, a malého využívání veřejné dopravy se jaderná elektrárna potýkala s nedostatkem parkovacích míst, a tím i s nespokojeností zaměstnanců, kteří neměli kde zaparkovat. To je jeden z důvodů, proč někteří řidiči začali parkovat svá auta podél nevyznačeného místa na přilehlé okresní silnici, což snížilo bezpečnost provozu na této silnici. I přes výstavbu nového parkoviště s kapacitou 322 parkovacích míst se společnost ČEZ vydala dlouhodobě udržitelným směrem motivovat své zaměstnance a dodavatele k optimalizaci a snižování počtu automobilů, které denně přijíždějí do elektrárny, a tím snižovat dopravní zátěž a emise oxidu uhličitého.

V roce 2022 se pracovníkům Dukovan podařilo ušetřit přibližně 100 000 kilogramů CO₂, které by jinak byly vypuštěny do ovzduší.

Jak jsme problém řešili

Společně se společností ČEZ jsme zahájili informační kampaň, jejímž cílem bylo získat první uživatele spolujízdy Yedem Carpool. Během několika dní po oznámení jsme spolujízdu spustili. Aplikace umožnila všem zaměstnancům a dodavatelům sdílet své jízdy a dále je k tomu motivovala. Do elektrárny se sjíždějí lidé z celého regionu i vzdálenějších míst. Uživatelé, kteří nabídnou svoji jízdu ostatním kolegům a následně ji s nimi sdílí, získají garantované parkovací místo na celý den, také spolujezdci jsou odměněni na základě získaných bodů.

Výsledky

Během prvních měsíců se do aplikace Yedem přihlásily stovky zaměstnanců a dodavatelů elektrárny. Rozjezd spolujízdy začal nabírat na obrátkách a brzy jsme evidovali desítky sdílených jízd denně. Elektrárna tak zaznamenala meziroční pokles o několik desítek aut denně. Během odstávky jaderného bloku, kdy je v elektrárně až dvakrát více zaměstnanců než při běžném provozu, dochází k úspoře parkovacích míst až pro 200 aut denně. Za pouhý půlrok spolujízdy se zaměstnancům Dukovan podařilo ušetřit přibližně 18 000 kilogramů CO2, které by jinak byly vypuštěny do ovzduší. Za celý rok 2022 se pracovníkům Dukovan podařilo ušetřit přibližně 100 000 kilogramů CO2. Dalším pozitivním faktem je, že zaměstnanci elektrárny jsou díky spolujízdě flexibilnější a jejich doprava je levnější. Počet cestujících každý měsíc roste, zatímco počet aut klesá - což společně přináší pozitivní přínosy pro všechny.

Spolupráce s Yedem byla od samého počátku velmi efektivní a spolehlivá. Z jejich přístupu byl patrný skutečný zájem o fungování systému a snaha o řešení problému s parkováním. Ve velmi krátké době provedli dotazníkové šetření mezi uživateli, na jehož základě vylepšili některé funkce a prostředí aplikace tak, aby ještě více vyhovovalo potřebám uživatelů. Díky tomu je zájem o vyhrazené parkování nad očekávání velký a počet aut přijíždějících k elektrárně se dvěma a více cestujícími stále roste.Ing. Jiří Bezděk - mluvčí skupiny ČEZ

Začněte už dnes

Udělejte svět o trošku lepším místem pomocí efektivního dojíždění do práce a chytrého parkování